گروه تخصصی تبلیغات دندانپزشکان ایران

دفتر بازرگانی: فرمانیه پلاک 152

تلفن ___   710 210 22 021

همراه__ 7100 610 910 0

دفتر فنی :  خیابان  آزادی

تلفن : 149 77 666 021

همراه: 41 77 766 0919

ارتباط مستقیم با تیم طراحی

واتس اپ: 91044  091011

ملاحظه PDF نمونه کارها

واتس اپ: 2 710 610 0910

instagram.com/dentistsweb

T.me/dentistsweb

T.me/htd_robot

HTD@dentistsweb.ir

 

ارتباط های مستقیم

710 210 02122 :خط ثابت دفتر

09106107100  :خط مستقیم دفتر

09106107101  :خط مستقیم مالی

09106107102  :خط قیمت و سفارش

09106107103  :بزودی

09106107104  :بزودی

09106107105  :بزودی

09106107106  :بزودی

جهت ارسال پیام برای ما می توانید از فرم زیر استفاده نمایید

تماس با ما