بروشور ویا تراکت های معرفی مطب یا کلینیک تان از مهم ترین
بروشورهای تبلیغاتی می باشد که شما را به زبانی ساده و در زمانی
مناسب (که تماما به طراحی آن بستگی دارد) به دیگران معرفی میکند.